KUNCI KEJAYAAN
PERAK NO. 1
1.        Telah memahami hasrat dan hala tuju yang terkandung dalam Perak No. 1
2.        Bersedia memaksimumkan usaha dan komitmen kearah pencapaiannya mengenal pasti
pendekatan yang sesuai dan berkesan bagi menjayakannya.
3.        Sedia berkerja sebagai sebuah pasukan yang mantap dan efektif.
4.        Sedar bahawa setiap warga pendidikan mempunyai tanggungjawab di semua peringkat
dan dalam bidang masing-masing.
5.        Tidak puas hati dengan pencapaian semasa dan menyedari pencapaian tersebut sentiasa
boleh dipertingkatkan.
6.        Melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut secara berterusan dan penuh
kesungguhan.
7.        Memiliki sikap keterbukaan, rela bertegur dan berkongsi maklumat serta pengalaman demi
kebaikan.
PERAK NO .1

PENDIDIKAN PERAK,
CETUSAN HARAPAN,
WARGA NEGERI
BERWAWASAN,
KESEDIAN PERAK,
TEMPUHI CABARAN,
CEMERLANG ANAK
WATAN,

SENTIASA BERBAKTI
DENGAN IKHLAS HATI,
INSAN BERNILAI MURNI,
WARGA YANG BERILMU,
KAYA KEMAHIRAN,
PERAK JADI TELADAN,

BERSAMA KITA BERDOA,
PERAK NO. SATU,
JAYAKAN HASRAT FPN,
SEMOGA TUHAN RESTU.

**(Ulang rangkap satu dan dua)| Ke atas |  | Seterusnya |